Den vackra vardagen

Livet går sin gilla gång och du vaggas in i den trygga vardagslunken. Du kanske tycker att vardagen är grå och trist; samma gamla rutiner, samma tider att passa, mat att handla o.s.v. Men jag tror att vi kan vara säkra på att livet alltid har såväl höga höjder som djupa dalar att bjuda oss livsvandrare …

Den vackra vardagen Läs mer »